อังคาร. ก.ย. 6th, 2022

Thunder Wild

Thunder Wild

ทางเข้าเล่นเกมส์ สล็อต Galaxy Slot Thunder Wild

Galaxy Slot  Thunder Wild
ทางเข้าเล่นเกมส์ Thunder Wild

 

หน้าเหลักเล่นเกมส์ สล็อต Galaxy Slot Thunder Wild

Galaxy Slot   Thunder Wild
Galaxy Slot Thunder Wild

 

หน้าเล่นของเกมThunder Wild ที่แสดง แถบหมุนสล๊อตทัง้ 5Reels , ยอดเครดิตคงเหลือ , ยอดเครดติ เดมิ พันยอดเงิน รางวัลทเี่ ล่นได้ , แถบปุ่มเมนู เริ่มเกม หมุนอัตโนมัติ เพิ่มเครดติ สูงสุด

การเล่นเกม

การเล่นสล๊อต รูปแบบการชนะในเกม จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแต่ REEL 1-2 (ตัวหมุน 1-2) ขึ้นไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน

ตารางรูปภาพสัญลักษณ์ แทนอัตราการจ่ายรางวัลในเกม

Galaxy Slot  Thunder Wild
ตารางอัตราการจ่าย รางวัล

 

-ตัวอย่างการได้รางวัล จากรูปภาพชนิดธรรมดา

Galaxy Slot  Thunder Wild
ตัวหมุนติดกัน 5 ตัว ได้ 800
ตัวหมุนติดกัน 4 ตัว ได้ 240
ตัวหมุนติดกัน 3 ตัว ได้ 40

 

-รูปพิเศษ ชนิด Wide หรือ Substitutes เป็นรูปภาพที่สามารถแทนที่ได้ทุกรูปภาพในเกมส์ ยกเว้น รูปภาพชนิดพิเศษ Scatter

Galaxy Slot  Thunder Wild
ตัวหมุนติดกัน 5 ตัว ได้ 5000

 

สัญลักษณ์ WILD แทนสัญลักษณ์ทั้งหมดบนแถวได้ ยกเว้น SCATTER และ MYSTERY มีโอกาสการได้สัญลักษณ์WILD ติดกัน ยกเว้น SCATTER และ MYSTERY

รูปพิเศษ ชนิด Scatter

Galaxy Slot  Thunder Wild
รูปพิเศษ ชนิด Scatter

 

รูปพิเศษ ชนิด Mystery

Galaxy Slot  Thunder Wild
รูปภาพ Mystery ปรากฏทุกตัวหมุน (REELS) Random รางวัลจากต่าสุด 100 สูงสุด 2000
รูปพิเศษ ชนิด Mystery