อาทิตย์. ก.ย. 11th, 2022

วิธีการเล่น 12 Ball

หลังจากกดเข้าไปในหน้าหลักของเกมแล้วจะปรากฏเมนูส่วนต่างๆ เช่น ส่วนการเต็งเดิมพัน, ส่วนแทงสี,  แทงคู่คี่  ดังนี้
gclub 2ประเภทเดิมพันโซนนี้ผู้เล่นสามารถเดิมพันเป็นเบอร์ลูกบอล1-12
gclub 3ประเภทเดิมพันโซนนี้ผู้เล่นสามารถเดิมพันเป็นเบอร์ลูกบอลสีเขียว สีฟ้า สีเหลืองหรือสีแดง
gclub 4ประเภทเดิมพันโซนนี้ผู้เล่นสามารถเดิมพันเป็นเบอร์ลูกบอลใหญ่ เล็ก คี่ หรือคู่
gclub 5ด้านขวาบนสุดของรูปนี้แสดงหมายเลขตาเป็น 00024 ข้างล่าง 45 สีทองเป็นเวลาที่เหลือถ้าหมดเวลาจะหยุดเดิมพันและเปิดเบอร์ลูกบอลออก
gclub 6รูปนี้แสดงบันทึกล่าสุด 50 ตาของเกมส์ไว้ เพื่อให้ลูกค้าวิเคราะห์เดิมพัน
รูปนี้แสดงบันทึกสถิติ 50 ตาล่าสุดของเกมเอาไว้ผู้เล่นสามารถตรวจสอบได้ >อธิบายปุ่มต่างๆที่อธิบายวิธีเล่นเกมส์ ว่ามีฟังก์ชันการทำงานอย่างไรบ้าง: ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีเล่นเกมส์วิเคราะห์บันทึก: ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบบันที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ เช่น ครั้ง/ใหญ่เล็กคี่คู่/สีของลูกบอลที่เคยออกบันทึกประวัติ: ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบบันทึกส่าสุด50ตาของเกมส์หน่วยเดิมพันของเบอร

: ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกตั้งค่าหน่วยเดิมพันของ”เบอร์” คลิกเบอร์ก็สามารถเดิมพันได้แล้ว หน่วยเดิมพันของใหญ่/เล็ก/คี่/คู่

: ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกตั้งค่าหน่วยเดิมพันของ”ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่” คลิกโซนเดิมพันก็สามารถเดิมพันได้แล้วยกเลิกเดิมพันทั้งหมด

: ผู้เล่นสามารถคลิกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดที่ เบอร์/ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่ยกเลิกเดิมพันครั้งที่แล้ว

: ผู้เล่นคลิกปุ่มนี้จะยกเลิกเดิมพันครั้งที่แล้วเดิมพันซ้ำตาที่แล้ว

: ผู้เล่นคลิกปุ่มนี้จะเดิมพันซ้ำตาที่แล้วยอดเดิมพันที่วางครั้งสุดท้าย

: ผู้เล่นคลิกปุ่มนี้สามารถตรวจสอบเดิมพันที่วางครั้งสุดท้ายข้อมูลต่างๆ

: คะแนนของเบอร์ที่ออก : คะแนนที่ผู้เล่นเดิมพันได้จากเบอร์ที่ออก คะแนนที่เดิมพันเบอร์ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่

: คะแนนที่ผู้เล่นเดิมพันได้จากเบอร์ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่ที่ออกผลชนะคะแนนตานี้

: คะแนนที่ผู้เล่นเดิมพันได้จากเบอร์ที่ออกและเบอร์ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่ที่ออกยอดเดิมพันตานี้

: ยอดเดิมพันที่วางของผู้เล่น สรุป

: คะแนนทั้งหมดของผู้เล่น

ปุ่มใช้งานต่างๆ

วิธีเล่นเกมส์ สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีเล่นเกมส์
สถิติ ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบบันทึกผลของ เกมส์ รวมทั้งจำนวนครั้งของหมายเลขที่ออกได้ เช่น ใหญ่เล็ก/คี่คู่/สี สถิติทั้งหมดที่เคยออก
บันทึกประวัติ ผู้เล่นสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบบันทึกส่าสุด50ตาของเกมส์
หน่วยเดิมพันเลขเดี่ยว ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกตั้งค่า หน่วยเดิมพันของหมายเลขเดี่ยว จากนั้นเลือกหมายเลข ก็วางเดิมพันสำเร็จสแล้ว
หน่วยเดิมพันของ ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่ ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกตั้งค่าหน่วยเดิมพันของ”ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่” แล้วคลิกเลือกไปยังโซนเดิมพันก็สามารถเดิมพันได้แล้ว
ยกเลิกเดิมพันทั้งหมด ผู้เล่นสามารถคลิกยกเลิกเดิมพันทั้งหมดที่ เบอร์/ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่
ยกเลิกเดิมพันครั้งที่แล้ว ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกปุ่มนี้เพื่อยกเลิกรายการเดิมพันที่ซ้ำกับครั้งที่แล้ว
เดิมพันซ้ำตาที่แล้ว ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกปุ่มนี้เพื่อทำการเดิมพันซ้ำรายการเดิมพันของตาที่แล้ว
แสดงรายการเดิมพันของครั้งสุดท้าย ผู้เล่นสามารถคลิกเลือกปุ่มนี้เพื่อแสดงรายการเดิมพันของครั้งสุดท้าย

แสดงหน้าต่างข้อความ

คะแนนของเบอร์ที่ออก แสดงคะแนนที่ผู้เล่นเดิมพันได้จากเบอร์ที่ออก
คะแนนของใหญ่/เล็ก/คี่/คู่ ที่ออก แสดงคะแนนที่ผู้เล่นเดิมพันได้จากผลสรุปที่ออก ใหญ่/เล็ก/คี่/คู่
คะแนนรวมที่ชนะของตานี้ คะแนนที่ผู้เล่นเดิมพันได้จากเบอร์ที่ออกและผลสรุปที่ออกใหญ่/เล็ก/คี่/คู่
ยอดรวมเดิมพันตานี้ แสดงยอดรวมเดิมพันทั้งหมดของตานี้
สรุป แสดงคะแนนทั้งหมดที่เหลือ ณ ปัจุบันของของผู้เล่น