ศุกร์. ก.ย. 2nd, 2022

สล็อต Joker Poker

สล็อต Joker Poker

ทางเข้าเล่นเกมส์ สล็อต Galaxy Slot Joker Poker

Galaxy Slot  Joker Poker
ทางเข้าเล่นเกมส์ Joker Poker

 

หน้าหลักเล่นเกมส์ สล็อต Galaxy Slot Joker Poker

Galaxy Slot   Joker Poker
Galaxy Slot Joker Poker

 

กติกาการเล่น เกม BONUS DE LUXE

ในการเล่นไพ่โป๊กเกอร์ BONUS DE LUXE

1. ผู้เล่นชุดไพ่ 5 ใบ โดยที่ชุดไพ่ที่ผู้เล่นได้รับจะพลิกหงายหน้าขึน้

2. สามารถเปลี่ยนไพ่ได้ทุกใบ ใน 1 ชุด

3. เมื่อทาการเปลี่ยนไพ่เสร็จ จะมีการคานวณอัตราได้เสียอัตโนมัติ

 

ลักษณะไพ่ มี 10 แบบ เรียงลาดับจากไพ่ที่ใหญ่สุดไปหาน้อยสุด

Galaxy Slot  Joker Poker
ลักษณะไพ่ มี 10 แบบ เรียงลาดับจากไพ่ที่ใหญ่สุดไปหาน้อยสุด

 

ตารางแสดงอัตราการจ่ายรางวัลในเกม

Galaxy Slot  Joker Poker
ตารางแสดงอัตราการจ่ายรางวัลในเกม